Уеб сайт Pandion Travel

Изработване на уебсайт: Pandion Travel

Клиент: Пандион-Д ЕООД

Описание: Туристическа агенция

Възможности: Динамичен уеб сайт с клиентска и административна част, съобразен със спецификата на дейността, търсене и автоматизирано управление на актуалността на офертите

Година: 2008