Уеб сайт ЕСКОМ

Изработване на уебсайт: ЕСКОМ България

Клиент: ЕСКОМ България

Описание: информационен сайт за дейността на фирмата

Възможности: динамични страници с пълен административен достъп, възможност за добавяне на файлове с брошури, Форми за запитване

Година: 2002