Уеб сайт “Гражданско наблюдение в полицията”

Програмна реализация по готов дизайн на уебсайт: “Гражданско наблюдение в полицията”

Клиент: Институт “Отворено общество”- София

Описание: Гражданско наблюдение в полицията

Възможности:

  • Пълен административен достъп
  • Пълнотекстово търсене в база данни
  • Новинарски емисии

Уеб адрес: vblizost.org

Година: 2005